Izstrāde


Pilns programmatūras izstrādes cikls

  • projekta pārvaldība
  • sistēmas analīze
  • sistēmas projektēšana
  • sistēmas izstrāde
  • sistēmas procesu testēšana
  • sistēmas drošībās testēšana
  • sistēmas ieviešana un apmācība
  • sistēmas sākotnējā ekspluatācija
  • sistēmas uzturēšana

Sistēmu izstrādē izmantotie rīki un tehnoloģijas

  • izstrādes rīki/vides: Oracle JDeveloper 12g, NetBeans 8, MS VisualStudio NET 2015
  • programmēšanas valodas: Java (J2SE, J2EE, J2ME), .NET, PHP, Oracle PL/SQL, MS T-SQL
  • aplikāciju serveri: Tomcat, JBoss, IIS, Oracle iAS
  • datubāzes: Oracle, PostgreSQL, MS SQL Server

Papildus izmantotie rīki

  • versiju kontroles rīki (GIT, SVN)
  • automātiskie projektu būvēšanas rīki (Jenkins)
  • automatizētās testēšanas rīki (Mockito, JUnit, UnitTest++, JSJunit, Cucumber-JVM)

 .