Izstrāde


Pilns programmatūras izstrādes cikls

 • projekta pārvaldība
 • sistēmas analīze
 • sistēmas projektēšana
 • sistēmas izstrāde
 • sistēmas procesu testēšana
 • sistēmas drošībās testēšana
 • sistēmas ieviešana un apmācība
 • sistēmas sākotnējā ekspluatācija
 • sistēmas uzturēšana

Sistēmu izstrādē izmantotie rīki un tehnoloģijas

 • izstrādes rīki/vides: Oracle JDeveloper 12g, NetBeans 8, MS VisualStudio NET 2015
 • programmēšanas valodas: Java (J2SE, J2EE, J2ME), .NET, PHP, Oracle PL/SQL, MS T-SQL
 • aplikāciju serveri: Tomcat, JBoss, IIS, Oracle iAS
 • datubāzes: Oracle, PostgreSQL, MS SQL Server

Papildus izmantotie rīki

 • versiju kontroles rīki (GIT, SVN)
 • automātiskie projektu būvēšanas rīki (Jenkins)
 • automatizētās testēšanas rīki (Mockito, JUnit, UnitTest++, JSJunit, Cucumber-JVM)