SIA “Datu Sistēmas” nodrošina šādu pakalpojumu sniegšanu:

  • Projektu vadība atbilstoši Agile SCRUM metodoloģijai
  • Informācijas sistēmu plānošana un prasību specifikācijas izstrāde
  • IKT iepirkumu dokumentācijas sagatavošana un atbalsts iepirkuma norises laikā
  • IKT konsultācijas par Jums nepieciešamajiem jautājumiem
  • Programmatūras izstrādes autoruzraudzība
  • Programmatūras koda kvalitātes kontrole u.c.